MIŤO-TECH s.r.o.
Lehota 771
951 36, Lehota
IČO:   36851833
DIČ:   2022481021
DIČ DPH:  SK2022481021

Doprava:
Tel:   +421 911 322 223

Pieskovanie:
Tel:   +421 911 322 211

 

E-mil :  doprava@mito-tech.sk
Skype: mito-tech1